Savez kulturno-umjetničkih društava Đakovštine (SAKUD) jedan je od tri ponosna nositelja šokačkog kola, nematerijalnog kulturnoga dobra, kojim ga je 6. prosinca 2018. proglasilo Ministarstvo kulture na preporuku Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu....